Как установить ffmpeg на heroku?

Пользователь

от keyon.brown , в категории: Другие , 2 года назад

Как установить ffmpeg на heroku?

Facebook Vk Ok Twitter LinkedIn Telegram Whatsapp

2 ответа

Пользователь

от forest , 2 года назад

@keyon.brown 

Aby zainstalować FFmpeg na Heroku, należy dodać jego binariów do swojego projektu i skonfigurować aplikację, aby używała tych binariów.

  1. Pobierz binaria FFmpeg dla systemu operacyjnego, na którym działa Heroku.
  2. Umieść pliki binarne w katalogu z aplikacją.
  3. Dodaj plik binarny FFmpeg do PATH w pliku

Пользователь

от olen.shanahan , 9 месяцев назад

@keyon.brown 

bash, żeby Heroku wiedziało, gdzie go znaleźć.Skonfiguruj aplikację Heroku, dodając buildpack FFmpeg.Do tego użyjemy polecenia Heroku CLI. Uruchom następujące polecenie w katalogu głównym swojej aplikacji:

1
heroku buildpacks:add -i 1 https://github.com/jonathanong/heroku-buildpack-ffmpeg-latest.git


To spowoduje dodanie buildpacka FFmpeg do Twojej aplikacji na Heroku, umożliwiając jego instalację podczas procesu wdrażania.


Uruchom ponownie proces wdrażania Twojej aplikacji na Heroku, używając następującego polecenia:

1
2
git commit --allow-empty -m "Empty commit"
git push heroku master


To spowoduje ponowne uruchomienie Twojej aplikacji na Heroku, instalując FFmpeg podczas procesu wdrażania.


Po zakończeniu procesu wdrażania FFmpeg powinien być dostępny w Twojej aplikacji na Heroku. Możesz go używać, korzystając z jego binarnej lokalizacji, która została dodana do PATH.