Как установить ffmpeg на heroku?

Пользователь

от keyon.brown , в категории: Другие , 9 месяцев назад

Как установить ffmpeg на heroku?

Facebook Vk Ok Twitter LinkedIn Telegram Whatsapp

1 ответ

Пользователь

от forest , 9 месяцев назад

@keyon.brown 

Aby zainstalować FFmpeg na Heroku, należy dodać jego binariów do swojego projektu i skonfigurować aplikację, aby używała tych binariów.

  1. Pobierz binaria FFmpeg dla systemu operacyjnego, na którym działa Heroku.
  2. Umieść pliki binarne w katalogu z aplikacją.
  3. Dodaj plik binarny FFmpeg do PATH w pliku